Præsentation af afdeling

Præsentation af afdeling

Den integrerede institution Nygårdsvej er en daginstitution med gode rammer i Esbjerg midtby.
Vi er en institution i to etager. Vuggestuen er placeret på 1. sal og børnehaven i stue etagen.

Institutionen har tilknyttet et rigtig fint udflytterhus, beliggende i Østskoven, hvor ca. 16 børn kører ud dagligt, efter en fast turnus hvor børnene er ude i en periode på ca. 6 uger.

I 2020 og frem er det mellemgruppen af børn, der har tilbuddet om at komme i skoven.

Børnehaven
Børnehaven har i alt ca. 76 børn. De er fordelt på de tre stuer Sælerne, Pingvinerne og Delfinerne. 
Sælerne og Pingvinerne er for aldersgruppen ca. 2,9 år - ca. 4 år.
Delfinerne er for de ældste kommende skolebørn 5-6 år
Udover at være på de tre hjemmestuer og på legepladsen inddrager vi også salen og vores anneks til forskellige aktiviteter.  

Vuggetstuen
Vuggestuen har i alt 41 børn fordelt på tre stuer
Spilopperne 13 børn    0-3 år   
Rødderne     13 børn    0-3 år
Troldene      13 børn    0-3 år   
Der vil altid være to-tre af de ældste vuggestuebørn på opstart i børnehaveafdelingen.
Ved åbningstid samles børnene på én stue i vuggestuen, hvor der tilbydes morgenmad indtil kl. 7:15. Derefter går børnehavebørnene ned ca. kl. 7.30