Indhold

Forældresamarbejdet

Et godt forældresamarbejde er af stor betydning og den daglige kontakt imellem personale og forældre, prioriterer vi rigtigt højt. Her er der mulighed for gensidigt at orientere hinanden om ting, der vedrører barnet både i institutionen og derhjemme.

I institutionen har vi Tabulex, et system som I skal bruge til, at melde barnets komme og gå tider, syg og ferie, hvem henter, osv. Personalet bruger systemet til at kommunikerer med forældre omkring ture, nyheder, ferie med mere
Til tider vil der også være opslag ved børnenes rum eller på yderdøren.

Efter at barnet har været her i institutionen i ca. 3 måneder tilbydes en opstarts samtale. Her kan forældre og en pædagog fra stuen i ro og fred tale om barnets hverdag i institutionen. I de tilfælde, hvor vi i en  periode ser, at et barn ikke trives optimalt, indkalder vi til en samtale. Her finder vi sammen ud af at støtte barnets videre trivsel.

Har barnet behov for taleundervisning, indstiller vi sammen med forældrene barnet til taleundervisning. Talepædagogen undersøger og beslutter, om der er behov for undervisning

Har dit barn behov for støtte i kropslige udfoldelser, kan det modtage hjælp fra fysioterapeuterne

Vi har også sammen med forældrene muligheden for at rette henvendelse til sundhedsplejersken, hvis vi har spørgsmål af forskellig art. 

I særlige tilfælde afholdes møder med socialrådgiver sammen med forældrene. 

Der afholdes også en skoleparatheds samtale i Delfingruppen i oktober /november.